Zakres usług

 

   Usługi księgowe:

  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego

   Rozliczenia z pracownikami:

  • wyliczanie miesięcznych wynagrodzeń personelu.
  • obliczanie obciążeń podatkowo- ubezpieczeniowych pracowników.
  • administracja kadrowa
 

   Rozliczenia w zakresie VAT:

  • kompleksowa obsługa w zakresie rozliczeń podatku VAT.
  • VAT w rolnictwie